JEI MIR
ĘS BRANGUS ŽMOGUS TOLI NUO JŪSŲ...

Nuo seno Lietuvoje įprasta deramai prisiminti savo mirusius draugus ir artimuosius, lankyti, prižiūrėti bei puoselėti jų kapavietes.

Deja kartais nuotolis ir kelionių sunkumai ne visada leidžia tai padaryti. Taigi, mes pasirengę ir čia Jums pasitarnauti - sutvarkyti kapus, pastatyti paminklą, padėti gėlių, uždegti žvakutę. Taip pat įmanoma išreikšti savo užuojautą sužinojus apie Brangaus Žmogaus mirtį, pasiunčiant vainiką arba gėlių.

Mūsų kompanija visada pasirengusi priimti panašius pageidavimus.

Manytume, kad aktualiausia tai bus Vėlinių dieną, kai minios žmonių visuose Lietuvos kampeliuose plūs į žvakučių jūrą žėrinčias kapines, per Motinos ar Tėvo dieną , mirties metines ir panašiai.

 

Siūlomų paslaugų sąrašas:

1.      Kapų sutvarkymas ir priežiūra.

2.      Paminklų pastatymas, sutvarkymas, gaminimas.

3.      Palaikų pervežimo iš užsienio organizavimas.

4.      Kapų aplankymas, išsirinktų gėlių ar vainiko padėjimas, žvakutės uždegimas, nuotraukos padarymas ir išsiuntimas.

5.      Sužinojus apie artimo, pažystamo, draugo mirtį pagarbos išreiškimas gėlių arba vainiko su užrašu ar kokia kitokia forma bet kokioje vietoje, kur yra šarvojamas velionis.

Paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams pargabenti skyrimas

Užsakymai priimami telefonu (370 5) 2704440, elektroniniu paštu michel.ir.p@takas.lt arba faksu (370 5) 2302435